Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Oferta - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projekt domu Zamość - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

projekty domów jednorodzinnych

Autorskie projekty domów jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, atrialno – dywanowej, duże domy typu rezydencjonalnego, wielopokoleniowe, połączone z pracownią, usługą, warsztatem, domy ekologiczne, pasywne, indywidualne projekty domów dedykowanych np. grupom zawodowym, również w utrudnionych warunkach lokalizacyjnych (wąskie działki, utrudniony dojazd, intensywna zabudowa), adaptacja projektów gotowych.

więcej
Projekt domu wielorodzinnego Zamość - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

projekty budynków wielorodzinnych

Zaprojektujemy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami inwestora obiekty typu: deweloperskiego, socjalnego, społecznego, czynszowego. Indywidualne projekty budynków wielorodzinnych typu klatkowego, galeriowego, punktowego, korytarzowego, o zróżnicowanej intensywności zabudowy, projektowane w zespołach mieszkaniowych z podstawowym zapleczem usługowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą jak sieci, dojazdy, wielopoziomowe garaże podziemne i wolnostojące.

więcej
Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

rewitalizacja obiektów zabytkowych

Wykonujemy inwentaryzacje obiektów historycznych, badania architektoniczne i archeologiczne, opinie techniczne konserwatorsko – budowlane, odbudowa założeń dworskich, pałacowych, odnowa zabytkowych obiektów mieszkalnych, usługowych, sakralnych, rewitalizacja historycznych założeń włącznie z obiektami militarnymi, rewaloryzacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zmiana sposobu użytkowania obiektów historycznych dla celów usługowych czy mieszkalnych typu loft.

więcej
Projekt budynku handlowego i usługowego Zamość - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

projekty budynków handlowych i usługowych

Kompleksowe opracowania budynków komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej, inwestycje celu publicznego, obiekty przeznaczenia specjalnego, dokumentacje obiektów handlowych, biurowych, usługowych, centra wielofunkcyjne, konferencyjno – wystawiennicze, a także biurowce, hotele, żłobki, przedszkola, szkoły, boiska, sale gimnastyczne, biblioteki, muzea, teatry, sale koncertowe, domy kultury, remizy strażackie, sądy, zakłady karne, strzelnice, poligony.

więcej
Projekt budynku przemysłowego Zamość - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

projekty obiektów przemysłowych

Kompleksowe ze specjalistycznymi technologiami, centra logistyczne, terminale przeładunkowe, magazyny, obiekty produkcyjne, obiekty halowe, karta informacja przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko, obiekty hydrotechniczne, parki przemysłowe w strefach ekonomicznych, spalarnie i biogazownie, targowiska i giełdy spożywcze, chłodnie, dźwigary stalowe, prefabrykowane elementy konstrukcyjne, bazy transportowe.

więcej
Zadospodarowanie terenu Zamość - Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

projekty zagospodarowania terenu

Plany miejscowe, zmiany do planów miejscowych, ustalanie wskaźników planistycznych, analizy możliwości etapowania, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oddziaływanie inwestycji na środowisko, rozwiązywanie powstałych kolizji sieci i uzbrojenia terenu z inwestycją, projekty ogrodów i założeń parkowych, ukształtowanie zieleni niskiej i adaptacja wysokiej, bilanse terenu, oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie.

więcej

Portfolio Archistrada.pl - Arkadiusz Zbyryt

Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

architekt Arkadiusz Zbyryt

Arkadiusz Zbyryt, architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czynny członek Lubelskiej Izby Architektów, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, od 2007 roku właściciel i architekt wiodący Biura Projektów Archistrada.

więcej informacji

Archistrada.pl

W jednym miejscu, sprawdza się powiedzenie od projektu do efektu, gdzie 15 letnie doświadczenie zawodowe, pozwala na przejechanie przez cały proces inwestycyjny jak po autostradzie. Firma stawia na otwarty dialog z Inwestorem. Podążając za jego oczekiwaniami, nadajemy całemu zamierzeniu inwestycyjnemu realny kształt.

więcej informacji

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations