Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy budynki wielorodzinne - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy budynki wielorodzinne - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy budynki wielorodzinne

Zaprojektujemy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami inwestora obiekty typu: deweloperskiego, socjalnego, społecznego, czynszowego. Indywidualne projekty budynków wielorodzinnych typu klatkowego, galeriowego, punktowego, korytarzowego, o zróżnicowanej intensywności zabudowy, projektowane w zespołach mieszkaniowych z podstawowym zapleczem usługowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą jak sieci, dojazdy, wielopoziomowe garaże podziemne i wolnostojące.

Projektowanie budynków wielorodzinnych to stworzenie odpowiedniego środowiska do zamieszkania grupy mieszkańców tworzących lokalną wspólnotę. Najwyższym priorytetem jest zachowanie równowagi pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną, tak aby wpisywało się w potrzeby danej społeczności. Dążymy do racjonalnego osadzenia obiektów w istniejącą zabudowę śródmiejską, jednocześnie starając się zachować maksimum komfortu dla mieszkańców. Wychodząc poza stereotypowe rozwiązania układu mieszkań, mamy na uwadze ergonomię w powiązaniach funkcjonalnych oraz ekonomikę w doborze materiałów i instalacji branżowych.

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations