Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy zagospodarowanie terenu - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy zagospodarowanie terenu - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Projektujemy zagospodarowanie terenu

Plany miejscowe, zmiany do planów miejscowych, ustalanie wskaźników planistycznych, analizy możliwości etapowania, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oddziaływanie inwestycji na środowisko, rozwiązywanie powstałych kolizji sieci i uzbrojenia terenu z inwestycją, projekty ogrodów i założeń parkowych, ukształtowanie zieleni niskiej i adaptacja wysokiej, bilanse terenu, oddziaływanie inwestycji na działki sąsiednie.

Zagospodarowanie terenu czy działki daje obraz całego zamierzenia projektowego wraz z ustaleniem kolejność realizacji obiektów czy etapowaniem. Opracowanie dokumentacji odbywa się zgodnie z warunkami technicznymi i zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Będąc elementem dokumentacji projektowej, zawiera wiele parametrów jak powierzchnia zabudowy, utwardzona, biologicznie czynna, a także odległości pomiędzy obiektami na działce w zgodzie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Nie bez znaczenia pozostaje układ sieci, odprowadzenie wód opadowych, przyłącza, urządzenia ppoż., ale też projektowanie bez barier architektonicznych.

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations