Archistrada - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Arkadiusz Zbyryt - architekt Zamość - projekty domów jednorodzinnych, projekty domów wielorodzinnych, projkety budynków handlowych i przemysłowych

Rewitalizacja obiektów zabytkowych

Wykonujemy inwentaryzacje obiektów historycznych, badania architektoniczne i archeologiczne, opinie techniczne konserwatorsko – budowlane, odbudowa założeń dworskich, pałacowych, odnowa zabytkowych obiektów mieszkalnych, usługowych, sakralnych, rewitalizacja historycznych założeń włącznie z obiektami militarnymi, rewaloryzacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zmiana sposobu użytkowania obiektów historycznych dla celów usługowych czy mieszkalnych typu loft.

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej, ma za zadanie przywrócenie tym obiektom walorów kulturowych i walorów użytkowych. Wykonywane prace przy obiektach w strefach konserwatorskich, lub wpisane na listę zabytków, odbywają się w porozumieniu z konserwatorem zabytków w zgodzie z założeniami inwestorskimi. Projektowanie odbywa się w oparciu o materiały historyczne, przekazy ikonograficzne, wytyczne konserwatorskie, badania architektoniczne, badania archeologiczne na podstawie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations